Shopping Cart
Your Cart is Empty
Quantity:
Subtotal
Taxes
Shipping
Total
There was an error with PayPalClick here to try again
CelebrateThank you for your business!You should be receiving an order confirmation from Paypal shortly.Exit Shopping Cart

McKenzie-metoden

McKenzie-metoden kallas också MDT, Mekanisk Diagnostik och Terapi, och används av ett växande antal sjukgymnaster i Sverige. I USA är det den vanligaste metoden att bota rygg- och nackbesvär. Främst är det en självhjälpsmetod som ger den drabbade en insikt om orsaken och verktyg att bli av med sin smärta och stelhet, och förebygga återfall. En sjukgymnast med utbildning i metoden kan undersöka, förklara hur besvären uppstått och instruera hur kompenserande rörelser ska få ledsystemet i rygg och nacke att fungera normalt igen. 

Man räknar med att McKenziemetoden kan användas för

70-80 % av rygg- och nackbesvär, även vid vissa ledbesvär.

Sjukgymnasten kan vid undersökningen avgöra när det fungerar eller inte. 

Konceptet har utvecklats av Robin McKenzie, sjukgymnast i Nya Zeeland, och metoden började användas i Sverige i slutet av 1980-talet. Idag finns det cirka 2800 sjukgymnaster och läkare som har olika grad av utbildning i metoden.