Shopping Cart
Your Cart is Empty
Quantity:
Subtotal
Taxes
Shipping
Total
There was an error with PayPalClick here to try again
CelebrateThank you for your business!You should be receiving an order confirmation from Paypal shortly.Exit Shopping Cart

Om oss

Jag heter Svante Björkerling och har tidigare arbetat som privat sjukgymnast på egen praktik i Kristianstad i 18 år. Innan dess arbetade jag som sjukgymnast på Centralsjukhuset i Kristianstad, 1½ år på ortopeden och ett halvår på kirurgen.

Under 2008 flyttade jag till Malmö och i januari 2009 öppnade jag mottagningen i Friskis & Svettis lokaler på Johanneslust. Efter 10 år där var det dags att flytta igen. Denna gång inte så lång dock.

Från den 14 januari 2019 har jag jobbat på ABC-rehab, Sallerupsvägen 5, vid Värnhemstorget.