Övrig information

"Hälsoval Skåne" infördes under 2009.

En vårdpeng följer patienten till den vårdenhet, offentlig eller privat, som patienten väljer. De olika vårdenheterna får sedan konkurrera om patienterna. På så sätt hoppas man göra primärvården mer tillgänglig och därmed avlasta akutsjukvården.

Fritt vårdval till sjukgymnast betyder att Du har rätt att söka sjukgymnast utan remiss och du har alltid rätt att själv välja vilken sjukgymnast du vill gå till. 

Länkar