Shopping Cart
Your Cart is Empty
Quantity:
Subtotal
Taxes
Shipping
Total
There was an error with PayPalClick here to try again
CelebrateThank you for your business!You should be receiving an order confirmation from Paypal shortly.Exit Shopping Cart

Övrig information

"Hälsoval Skåne" infördes under 2009.

En vårdpeng följer patienten till den vårdenhet, offentlig eller privat, som patienten väljer. De olika vårdenheterna får sedan konkurrera om patienterna. På så sätt hoppas man göra primärvården mer tillgänglig och därmed avlasta akutsjukvården.

Fritt vårdval till sjukgymnast betyder att Du har rätt att söka sjukgymnast utan remiss och du har alltid rätt att själv välja vilken sjukgymnast du vill gå till. 

Länkar